Som un grup de professionals de l’Atenció Primària de les Terres de l’Ebre dedicats a la investigació des de l’any 2006, moment que coincideix amb la implantació del Codi Ictus al nostre territori, i centrats sobretot en l’estudi de l’epidemiologia de l’ ictus a les Terres de l’Ebre. Hi ha un registre dels primer episodis d’ictus al territori, iniciat a l’abril de l’any 2006 coincidint amb la posta en marxa del Codi Ictus a Catalunya i fins l’actualitat. A partir d’aquest registre i fins l’actualitat s’ha generat la recerca definida als diferents apartats previs (Ebrictus). El projecte es compartit amb les especialitats de Cardiologia referent (especialment per la relació dels episodis de ictus amb la fibril·lació auricular i més específicament amb la participació com a territori pilot de la Ruta assistencial de la Fibril·lació auricular a Catalunya en col·laboració amb el Departament de la Malaltia Vascular a Catalunya del CatSalut) i amb la Comissió d’Emergències del CatSalut Terres de l’Ebre, pel que fa específicament al seguiment dels indicadors del Codi Ictus territorial; i també amb l’especialitat de Neurología, especialment en el seguiment del procés intrahospitalari i en els indicadors del Codi Ictus.

És un línia de recerca iniciada amb la tesi doctoral amb Beca Isabel Fernández (semFYC, 2010) per a la realització de la tesis doctoral “ Estudi Ebrictus. Epidemiologia del primer episodi d’ictus: incidència, abordatge clínic, pronòstic, supervivència i anys potencials de vida perduts”, Premi Extraordinari de Doctorat de la Universitat Miguel Hernández per al Curs Acadèmic 2011/2012 en el Programa de Medicina de Família Basada en la Evidencia i la Afectivitat, Universitat Miguel Hernández d’ Alacant. Premi Extraordinari de Doctorat de la Universitat Miguel Hernández (resol. 2329/13, Elche 20/12/2013. El grup de recerca es la base de doctorat dels professionals que hi participem a més de ser un estudi poblacional per la magnitud del problema comunitari.

Integrat i acreditat com a Grup Emergent al PreCarTe: Prevencio Cardiovascular Terres de l’Ebre acreditat per l’Institut d’Investigacio en Atencio Primaria IDIAP Jordi Gol 2012-2015. Reconegut per la Generalitat de Catalunya SGR 2014-2016 (Agencia de Gestio d’Ajuts Universitaris i Recerca, expedient 2014 SGR 1561). Acreditat per la Direccio general de Planificacio i Recerca en Salut per Ordre SLT/337/2013 de 20 desembre com a tutor per a la formacion d’especialistes en Ciencies de la Salut.

El present projecte de recerca és una continuació i ampliació de l’estudi Ebrictus1,2 per tal d’obtenir, incrementar i millorar la informació sobre la salut de la nostra comunitat en relació a la malaltia cerebrovascular aguda i les seves necessitats per millorar la gestió i planificació dels serveis de salut i la seva avaluació. Degut a les previsions en població, l’esperança de vida en nàixer arribarà fins als 84,3 anys en els homes i als 89,9 anys en les dones a l’any 2048, de forma que Espanya serà una de les poblacions més envellides al món a l’any 2050 amb un increment per tant de la incidència i la prevalença d’ictus5. En el cas del nostre territori, en les dos últimes dècades, la població de més de 80 anys ha sofert un major creixement absolut, fins un 66% i molt més ràpidament que en els altres grups d’edat, i és >80 anys quan ocorren més del 60% dels ictus6.

Dels resultats inicials obtinguts a l’Ebrictus, dels factors amb major risc relatiu per sofrir un ictus, destaquem la hipertensió arterial i la fibril·lació auricular (FA)6. En la nostra cohort de pacients en què s’associa ictus i fibril·lació auricular7,8 aquesta era desconeguda en el 40% dels casos. A partir d’aquí, el Pla Director de la Malaltia Vascular Cerebral (PDMVC) va impulsar l’estudi AFABE (“Auditoria de la Fibrilación Auricular en la comarca del Baix Ebre”), per a conèixer la situació dels pacients amb FA al territori. La prevalença de FA en població major de 60 anys s’ha quantificat en un 10’9% (IC 95% 9,1%-12,8% ) incrementant-se amb l’edat passant del 2,4 entre les edats compreses de 61-64 anys a passar del 24,4% en ≥ 85 anys en què s’inverteix a favor de les dones i obté la màxima prevalença (26,6%) i al voltant del 20% (1/45 persones) sofriria una FA desconeguda i per tant, no tractada. Constitueix un greu problema de salut pública9-11 amb un impacte significatiu sobre els costos sanitaris1, s’associa a greus problemes com l’ ictus o l’embòlia sistèmica, la insuficiència cardíaca i el deteriorament mental, comportant una considerable morbimortalitat i discapacitat, convertint-la en una de les prioritats del nostre sistema sanitari12.

Highlights-Awards_Viena2015_European-Stroke