La missió del grup Ebrictus®

Facilitar i coordinar la recerca cardiovascular mitjançant la producció de tesis doctoral via articles majoritàriament, la difusió dels seus resultats i la traslació transversal i multidisciplinària a la pràctica clínica diària dels professionals.


Visió

Ser un grup referent en recerca a l’Atenció Primària de Salut a nivell de les Terres de l’Ebre especialment, nacional i internacional liderant la investigació d’excel·lència i facilitant la participació dels professionals, així com la difusió i aplicació dels resultats a la pràctica diària.

Objectius Estratègics

– Potenciar la investigació en l’Atenció Primària de Salut com a grup referent en la recerca de l’ictus i fibril·lació auricular.

– Millorar la formació dels professionals en Recerca

– Difondre els resultats de la Recerca a la pràctica assistencial , els serveis de salut i a la societat en general.

– Consolidar aliances estratègiques amb altres institucions i altres proveïdors en la participació en projectes comuns de Recerca

– Crear una web específica per la difusió internacional i facilitar la col·laboració amb d’altres grups o investigadors amb similars interessos.