José Luis Clua EspunyInvestigador principal i Coordinador del projecte: Clua Espuny, José Luis (inici del projecte).

ORCID: 0000 – 0002 – 6508 – 5741

Objectius principals: manteniment i actualització del registre Ebrictus, coordinació de les activitats de recerca, fonts de finançament, estratègia de difusió (comunicacions, articles, web), direcció tesis doctorals.

Degut a les previsions en població, l’esperança de vida en néixer arribarà fins als 84,3 anys en els homes i als 89,9 anys en les dones a l’any 2048, de forma que Espanya serà una de les poblacions mes envellides al mon a l’any 2050 amb un increment per tant de la incidència i la prevalença d’ictus5. Actualment, l’ ictus representa la segona causa de mort, desprès de la cardiopatia isquèmica. Les dades de mortalitat ajustades per edat a Espanya i a altres països industrialitzats situen a Espanya en un 4-5% del consum de la despesa sanitària total. Les millores en la supervivència ens portaran a una prevalença cada cop major d’aquesta malaltia i a una major proporció de persones discapacitades. En el cas del nostre territori, en les dos ultimes dècades, la població de mes de 80 anys ha sofert un major creixement absolut, fins un 66% i molt mes ràpidament que en els altres grups d’edat, i es >80 anys quan ocorren mes del 60% dels ictus6. A l’abril del 2006 es va posar en marxa el Codi Ictus al nostre territori i cal fer-ne un seguiment per millorar dels resultats de prevenció cardiovascular primària i secundària, activació del Codi Ictus, discapacitat residual i MIPSE. Es realitza el manteniment del registre i actualització en la explotació de dades i noves hipòtesis i objectius de recerca.

Descargar el Atlas Atlas mortalidad España 1984 2004 (103MB)