Beca PERIS 2016 – 2020

Resolució SLT/2381/2016, de 19 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per al 2017 per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al finançament de diferents programes i accions instrumentals inclosos en el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016 – 2020 (publicada al DOGC núm. 7235, de 27.10.2016)